دفاع ایمنی بدن : سرفه و تب و خلط و ...

سلام

یکی از حکمای چند هزار سال پیش یونان میگوید : اگر میتوانستم تب ایجاد کنم ، تمام بیماریها را درمان میکردم!

قضیه اینجاست که در بیماریهای عفونی ، در پشت پرده عطسه و سرفه و خلط و بدن درد و تب و امثالهم ، مکانیسمهایی نهفته است که همگی با هم یک هدف را  دنبال میکنند : فراخوان و تقویت سیستم ایمنی بدن + دفع میکروب و سموم

نتیجه میشود که عطسه و سرفه و بدن درد و خلط و ... خیلی هم خوبند و در مراجع رسمی پزشکی ، تاکید بر آن است که نباید جلوی تب و سرفه را با دارو گرفت

همینجا ممکن است بپرسید که : پس اینهمه داروهای ضد تب و ضد درد و ضد سرفه برای چه در بازار هستند؟

واقعیت اینست که مقدار زیادی از سرفه ها منشاء حساسیتی (آلرژیک) دارند و ناشی از عدم انجام صحیح عملکرد سیستم ایمنی میباشند که در این قبیل مواقع ، تجویز ضد سرفه ها مجاز است و متاسفانه با شرایط آب و هوایی و آلودگیهائی که در اطراف ماست ، میزان این قبیل سرفه های آلرژیک خیلی زیاد است و با امکانات سرپایی حتا در بیمارستانها نمیتوان بین سرفه آلرژیک و سرفه مفید افتراق قائل شد. از طرفی بیقراری بیماران و عجله در بهبود و قضاوت کردن بیماران بر روی پزشکان هم به شرایط فشار آورده و لذاست که سر و کله داروهای ضد سرفه پیدا میشود

در مورد تب و درد هم چنین است. عجله بیماران باعث میشود که به مصرف مسکن روی بیاورند و بدن را از مکانیسمهای مفید ایمنی محروم ساخته و به پیشرفت بی کفایتی سیستم ایمنی کمک کنند

و اما خلط : یک خلط تشکیل شده از ترشحات مجاری تنفسی + بقایای میکروبها و گلبولهای سفید  + میکروبهای سالم و فعال! نتیجه میشود که خلط هم مکانیسمی است برای دفع میکروبها و سموم. در واقع مثل مواد چسبناکی است که مواد زاید به آن میچسبند و بعد با سرفه بیرون انداخته میشوند

در باب مفید بودن سرفه مثالی بزنم که در بیمارانی که تحت بیهوشیهای سنگین برای اعمال جراحی بوده اند ، پس از بیداری ، برای ایشان فیزیوتراپی تنفسی انجام میشود به این صورت که به آرامی به پشت ایشان زده و خواسته میشود که به آرامی سرفه کنند تا مواد زاید از ریه شان دفع شود

ترشحاتی هم که در انتهای گلو ظاهر میشوند و عامل سرفه های شبانه میباشند معمولا منشاء سینوسی یا ریوی دارند که ایجاد سرفه به دفع آنها کمک میکند . توصیه میشود که سرفه در بیماران سرپایی و غیر بستری در حد عادی باشد و خیلی به زور انجام نشود

اینجاست که بحث پیشگیری خیلی اهمیت میابد که با استراحت کافی ، غرغره آب نمک ، مصرف فراوان مایعات و آبمیوه های طبیعی ، واکسیناسیون در صورت تمایل و ... صورت میگیرد. یا حق

/ 0 نظر / 146 بازدید